Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Bestdograincoats.com taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

1. Pagrindinės nuostatos 

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes bei užsakančio rūbų siuvimo paslaugas per www.bestdograincoats.com elektroninę parduotuvę (toliau – Pirkėjas), ir bestdograincoats.com (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 

1.2. Rūbai siuvami kiekvienam individualiai gavus užsakymą, todėl rūbai Taisyklėse įvardijama kaip Rūbų siuvimo paslaugos užsakymu (toliau – Rūbų siuvimo paslauga).

1.3. Prekių ir paslaugų pristatymui, Pardavėjas perka papildomas trečiųjų šalių paslaugas (toliau – Siuntimo paslaugos).

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas 

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 

3. Pardavėjo teisės 
3.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

3.2. Pardavėjas turi teisę pirkti trečiųjų šalių paslaugas, savo prekės gamybai ir pristatymui. Tačiau neatsako už Siuntimo paslaugų sutrikimus, kurių įtakoti niekaip negali. 
3.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

4. Pardavėjo pareigos 
4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, bet prisiimdami atsakomybę reaguos ir padės išspręsti be kokias su Pirkėjo ir Pardavėjo sandoriu susijusias klaidas.
4.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.3. Pardavėjo pareiga pasirūpinti kuo efektyvesniu prekės ir paslaugos pristatymu Pirkėjui, bet Pradavėjas negali atsakyti už Siuntimo paslaugų kokybę. Pardavėjas įsipareigoja, Pirkėjui apmokėjus siuntimo išlaidas, naudotis Pirkėjo pasirinktomis Siuntimo paslaugomis, kitu atveju, Pardavėjas renkasi siuntimo kompaniją savo nuožiūra. 

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Siuntimo kompanijos suteiktą siuntos sekimo kodą.

5. Pirkėjo teisės 
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.2. Pirkėjo (vartotojo) įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, prie prašymo pridedemas pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas. Įsigytos prekės keičiami ir grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Užsakytos rūbų siuvimo paslaugos gali būti atšauktos per 24 h nuo užsakymo pateikimo laiko. Pirkėjui pageidaujant, Rūbų siuvimo paslauga gali būti priimta koregavimui, bet ne grąžinimui. Kokybiškas prekes įsigijęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra orginaliame įpakavime, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Nekokybiškų prekių ir paslaugų grąžinimui taikomas Civilinio kodekso nustatytas terminas, per šį laikotarpį pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų.

5.3. Pirkėjas turi teisę prašyti tam tikros Siuntimo kompanijos savo įsigytų prekių ir paslaugų pristatymui, jei už tai sumoka papildomai. Kitu atveju, Pradavėjas pats renkasi Siuntimo kompaniją savo nuožiūra.

5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

6. Pirkėjo pareigos 
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka bestdograincoats.com nurodytuose bankuose arba grynais pinigais prekių pristatymo metu, prekes atvežusios kurjerinės tarnybos įgaliotam atstovui. 

6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
6.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

7. Bendra Atsakomybė 
7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą (išmatavimai ir kontaktai). Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius. 

8. Asmens duomenų tvarkymas ir informacijos siuntimas 
8.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.   

8.2. Tiek registruotiems tiek neregistruotiems nariams naujienlaiškis bus siunčiamas paspaudus mygtuką “Prenumeruoti naujienlaiškį ”, tada klientas automatiškai pradės gauti naujienlaiškius, kurių galės atsisakyti, paspaudęs naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės viršutinėje dalyje pateiktais duomenimis ( el. paštu shop@bestdograincoats.com). 
8.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
8.5. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 

10. Baigiamosios nuostatos
  10.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

  10.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.