Antras šuo šeimoje

Kiek džiaugsmo, tiek ir streso atneša naujas šuniukas į namus, kur jau yra senbuvių šunų. Retai būna, kad suaugę naujo šuniuko pasirodymą sutiktų taip džiaugsmingai, kaip mes. Mes tikimės, kad naujas gyventojas atneš harmoniją į šeimą, taps lyg vaiku, kuriuo rūpinsis senbuviai lyg tėvai. Būna skaudu, kai pirma reakcija būna visiškai priešinga nei tikimės. Tačiau, kaip teigia Laurie Luck (Smart Dog University įkūrėja), tai yra visiškai normali reakcija. Tai suprantant, galima tinkamai pasiruošti šuniuko integravimui į šeimą. 

Ko tikėtis?

Lauren Luck į savo šeimą kasmet priima bent po vieną naują šuniuką, taip jau 12 metų, 15 šuniukų. Ji augina šuniukus, skirtus tarnauti įvairiose institucijose. Patirtis tikrai verta dėmesio. Lauren šeimoje gyvena trys jos šunys ir nuolat besikeičiantys šuniukai. Štai kokias išvadas ji padarė šiai dienai:

 1. Nei vienas jos šuo nė karto nepriėmė naujo šuniuko išskėstom letenom.
 2. Visi šunys visada urzgia ir nusisuka nuo naujo šuniuko.
 3. Nei vienas šuo niekada nesužeidė nei vieno šuniuko.

Mums stipriai padėjo šie Lauren pastebėjimai, kai tik Lilly pasirodė mūsų šeimoje. Iš pradžių buvo baisu dėl kiekvieno urgztelėjimo, norėjosi verkti. Kaip ir Lauren įspėja, mes tikimės neįmanomo, o paskui nusiviliam. Tad gal kažkam pravers šitas skaitinys, ypač jei perskaitys laiku, dar prieš įsigyjant dar vieną šuniuką. Pas mus stipriai pasikeitė situacija, kai pradėjom taikyti šią metodiką.

Šunų bendravimo ypatumai

Šuniukas yra tik mokymosi bendrauti su kitais stadijoje. Yprastai, šuniukai būna bendravę tik su savo broliais, sesutėmis ir mama. Jų bendravimo įgūdžiai tebėra formavimosi stadijoje, jie vis dar nežino taisyklių, su kuriomis susiduria, atsiradę naujų šunų aplinkoje.

Šuniukai net žaidžia kitaip, nei suaugę. Suaugę žaidžia lyg pagal taisykles. Yra tam tikras pasisveikinimo būdas, tam tikras kvietimas žaisti, toks pat prašymas sustabdyti žaidimą. Ir visa eilė kitų elgesio taisyklių, kuriomis suaugę šunys vadovaujasi bendraudami tarpusavyje tam, kad jų elgesys būtų nuspėjamas ir džiaugsmingas. Suaugę šunys tartum kalba tik jiems žinoma kalba, kurią visi suaugę lengvai supranta. Šuniukai šios kalbos dar nemoka. Jie net neįsivaizduoja, kad egzistuoja taisyklės. Iki šiol jie žaidė vadovaudamiesi viena vienintele taisykle: nesužeisti vienas kito. 

Ar esate stebėję, kaip vienas iš vados šuniukų šoka kitam miegančiam tiesiai ant galvos. Tai tik reiškia kvietimą žaisti. Suaugusių šunų pasaulyje tai vadinama netaktišku elgesiu ir sukelia nepasitenkinimą. Įsivaizduokite, kad šuniukas su tokia elgesio patirtimi atvyksta į suagusių šunų pasaulį, kur karaliauja taktiško elgesio taisyklės, ir “pasiūlo” miegančiam naujajam broliui ar sesei pažaisti, šokdamas jam/jai ant galvos. Turbūt aišku, kas seka toliau: suagęs šuo negali patikėti, kad jį taip grubiai pažadino ir aišku ima urgzti ant šuniuko, šuniukas lygiai taip pat nustemba, kad ant jo urzgia, o ne žaidžia. Kartais jei šuniukui neužtenka urzgimo įspėjimo ženklų, jis gali išvysti platų pilną dantų snukį lydimą rimto urzgimo nukreiptą į jį. Viskas tam, kad šuniukui paaiškinti, jog taip su miegančiu suaugusiu elgtis negalima. 

Šuniukų bendravimo įgūdžiai kaip matote yra tikrai prasti, jiems reikia daug ko išmokti. Šiuo klausimu suaugę šunys yra nepamainomi pagalbininkai. Pirmoji pamoka, kurią šuniukai išmoksta – kur yra ribos. Suaugę šunys mokina daugybės NE:

 1. Nešok man ant galvos
 2. Nevok iš manęs žaislo, kai aš su juo žaidžiu
 3. Nekišk nosies į mano maisto indelį, kai aš valgau
 4. Nelipk ant manęs
 5. Nekandžiok mano ausų ir uodegos
 6. Nesėdėk ant manęs
 7. Nelok man į veidą
 8. Nesiartink

Dabar turbūt aiškiau, kodėl normalu, kad suaugę šunys negali iš karto sutarti su nauju šuniuku. Šuniukas mokosi naujų taisyklių, kurios iki šiol egzistavo namuose, į kuriuos jis atvyko gyventi. Dažniausiai po trijų savaičių jūs išvysite juos žaidžiančius kartu, jei suaugusių šunų namie daugiau, tai gali užtrukti ilgiau – keturias ar penkias savaites. Mums labai pasisekė ir jaunesnis mūsų suaugėlis Albertas pradėjo žaisti su Lilly po savaitės. Lilly su mumis šiek tiek daugiau nei dvi savaitės, ir jau kartais galiu stebėti vyresnėlės ir jaunėlės žaidimus.

Užtikrintas kelias į sėkmę (mūsų išbandytas ir pasitvirtinęs)
 1. Visada stebėkite!

Pradžioje privalote stebėti jų tarpusavio bendravimą. Turite būti šalia, kad padėtumėte mažajam rasti kelią pas suaugusius šunis, jūs turite būti jo pagalbininkas ir patarėjas, paskatinti tinkamą suaugusiems elgesį. Jūsų buvimas šalia būtinas ir suaugusiems šunims, jie turi žinoti, kad nepalikote jų vienų su tuo susitvarkyti. Kuo labiau prižiūrėsite, tuo mažiau progų urgzti, loti, grybštelti. 

Dažniausia mūsų klaida, pasiėmus naują šuniuką, palikti šunims patiems su tuo susitvarkyti. Įsivaizduokite, kaip priimtų restorano šeimininkas lankytojų vaikus šokinėjančius ant stalų. Taip mes pasmerkiame šuniuką bėdai. Turime padėti šuniukui, nukreipdami jį ir kartais sutramdydami. Tuo labiau, nesąžininga suaugusiems šunims užmesti šuniuko auklėjimo ant jų pečių. Suaugę gali kurį laiką toleruoti šuniuko elgesį, kol jų tai neįsiutins. Tokiu būdu, suaugęs šuo, gali daug pikčiau atsakyti nepaklusniam šuniukui, nei būtų, mums įsikišus sutramdant šuniuko elgesį iš anskto. 

Aptvarai ir narvai

Laurie Luck rekomenduoja kartais uždaryti arba suaugusius arba mažylį į narvą ar aptvarą ramybės laikui. Jei tai darysite reguliariai ir sistemingai, pastovus trumpalaikis atskyrimas užtikrins harmoningą bendravimą ateityje. Šuniukai dažniausiai būna užsispyrę ir aktyvūs. Jie lengvai nepasiduoda. Šuniukai gali įkyrėti suaugusiems su nesibaigiančiu dėmesiu. Taigi atskyrimas būtų lyg pauzė, atokvėpis vieniems nuo kitų. 

Pabėgimo planas

Būtina, tiek šuniukui, tiek suaugusiems turėti galimybę pabėgti. Laurien savo senbuvius iš karto išmokė, kaip atsitraukti ir pasislėpti nuo mažųjų nenuoramų: ji išmokė juos komandos “į narvą”, ir naudojo, kai tik pajusdavo, kad suaugę šunys tampa irzlūs ir nepatenkinti šuniuko elgesiu. Po šios komandos, jos šunys bėga į savo narvus, kur jiems paruošti skanėstai, šeimininkė užrakina vartelius, kad suaugęs šuo galėtų atsipūsti ir ramiai pasimėgauti ramybe bei skanėstu. Po kiek laiko, Laurien net nebereikėdavo naudoti komandos, jie patys prašydavosi uždaromi į jų saugiuosius narvelius. Laurien rekomenduoja paskatinti tokį elgesį, nes mes nenorime, kad suaugęs šuo bendrautų bet kokiu atveju su mažuoju, turime palikti galimybę pasitraukti, kai šuo pajaučia, kad to norėtų. 

Venkite bausmių

Urzgimas – tai komunikavimo priemonė. Kadangi šuniukų bendravimo ypatumai yra neišsivystę, jie dažnai praleidžia subtilius signalus, kuriuos jiems sunčia suaugę šunys. Tad šuniukas kartais išgirsta urzgimą, kaip aiškesnį įspėjimo ženklą. Nestabdykite urzgimo. Šuniukui būtina jį girdėti, kad išmoktų, ką galima ir ko negalima. Tiesiog nuolat stebėkite, bet stenkitės nedrausminti tokio jų tarpusavio bendravimo. 

 

Paskatinkite elgesį, kurio tikitės

Galite išmokinti suaugusį šunį toleruoti naująjį gyventoją naudodami skanėstus, klikerį, ar ką kitą, ką naudojate įprastai, kai giriate savo suaugusius šunis už gerą elgesį. Stebėkite ir sekite tinkamą elgesį ir skatinkite jį. 

Jei suaugęs šuo vietoj urzgimo, ignoruoja šuniuko buvimą šalia – skatinkite. Ignoravimas yra kur kas geresnė reakcija, nei urzgimas.

Pajutę, kad šuo vis rečiau urzgia ant mažojo, pabandykite sulaukti suaugusiojo tolerancijos, šuniukui atsigulus šalia. Skatinkite vos tik tai pastebėsite.

Suaugę šunys greitai supras, kokio elgesio su mažuoju iš jų tikitės. Tuo labiau, kad suaugusiam šuniui sukursite itin malonią asociaciją apie naująjį gyventoją: vos tik šuniukas atsiranda šalia suaugusiojo, gaunamas skanėstas jei toleruojama. Taigi, suagęs šuo pastebės, kad šuniuko buvimas šalia, jam gali uždirbti skanėstą.

Kokį elgesį skatinti: bet koks elgesys išskyrus puolimą, gali būti skatinamas.

Atminkite, kad jūsų atsakomybėje lieka “saugoti” suagusius šunis nuo šuniuko įkyraus elgesio. Jūs atsakote už tai, kad suaugęs šuo tinkamu metu bus paskatintas ir tuo pačiu “išgelbėtas” į saugų narvelį, kai to prireiks.

Kai suaugę šunys ima jaustis komfortiškai šalia mažojo, kai ima toleruoti jo veiksmus, galima pakelti kriterijus. Laurien rekomenduoja paskatinti suaugusį šunį už tai, ir tada jei jis nusprendžia atsitraukti vietoj toleravimo. Daug naudingiau, jei šuo nuspręs atsitraukti, nei piktai atsakytų į netinkamus mažojo veiksmus arba nepatenkintas toleruotų. Turime parodyti savo suagusiems, kad jis turi du pasirinkimus: toleruoti arba atsitraukti. Tai arčiau natūraliam elgesiui nei komandos dėl skanėsto vykdymui. 

Paskatinimų už tinakamą elgesį naudojimas kartu su šuniuko reguliariais atskyrimais nuo suaugusių veda į harmoningą ir sėkmnigą jų tarpusavio bendravimą. 

Įspėjamieji ženklai

Toli gražu ne visiems šunims patinka šuniukai. Būna, kad iš viso suaugę nepriima mažų šuniukų ir gali ypač piktai reaguoti į šuniuko netinkamą elgesį. Todėl būtina nuolat stebėti jų tarpusavio bendravimą, iš anksto nuspėti pagal jų kūno kalbą galimus pavojus.

Jei šunų susirėmimo metu šuniukas suinkščia ar sucypia, o suaugęs šuo neatsitraukia ar net dar labiau įsikimba – būtinai turite įsikišti ir išskirti. Puikiai tarpusavyje bendraujantys šunys supranta, kad šuniuko verksmas turi nutrauktą susirėmimą. Mūsų pirmos dienos buvo liūdnos, Dinai labai netiko netaktiškas ir šelmiškas Lilly elgesys, jos neretai susiremdavo, kartą net teko išskirti, nes Lilly sucypimas Dinos nebesustabdė. Po šio įvykio sėdau ieškoti medžiagos ir radau šią metodiką, kuri mus išgelbėjo.

Maždaug po dviejų-trijų savaičių darbo, galėsite pradėti džiaugtis įdėto darbo vaisiais ir nuolat gerėjančiu tarpusavio bendravimu. Atsiras harmonijos ženklų. Neliūdėkite, jei jūsų šunys neįsimylės iš karto mažojo gyventojo, darnus ir gražus bendravimas juos vis labiau vienys ir stiprins jų draugystę.

Mūsų namuose dabar su mažyle puikiai sutaria, ar net geriau nei puikiai, jaunėlis kernas Albertas. Vyresnėlė sesuo Dina, vis dar dažniau pasirenka atsitraukimo strategiją, bet vis rečiau netoleruoja Lilly netaktiško elgesio. Aptvarą jau labai retai naudojam. Mūsų suaugę šunys turi galimybę pasitraukti nuo mažesniosios užlipdami ant mažajai nepasiekiamos sofos, kur gali pailsėti reikalui esant, o mažylė vis dar palenda po sofa, kai išsigandusi (nors labiau žaismingai nei iš išgasčio) sprunka nuo suagusių. Mažylė puikiai studijuoja vyresniuosius ir greitai mokosi. Jos elgesys stipriai pasikeitė palyginus su pirma diena. Nors dar daug daug mokslų laukia, bet mes pasiryžę tapti nuostabia harmoninga šeima. Jei įdomu ar aktualu, sekite mūsų naujienas 😉

Medžiaga paruošta pagal Laurien Luck straipsnį.